vad är ränta?

Det är den avkastning eller återbäring som du kan få på sparat kapital eller den betalning som du erlägger för ett lån eller en kredit. Det kallas även för räntesats eller räntefot och anges vanligtvis i procent per år.