alla bolag har ett s.k. räkenskapsår

Ditt bolag har ett s.k. räkenskapsår som i vanliga fall ska omfatta 12 månader men kan vid rörelsens början eller vid omläggning av räkenskapsåret antingen vara kortare, dock minst nio månader eller utsträckas till högst 18 månader. Räkenskapsåret avslutas oftast den sista december men kan även avslutas den sista april, juni eller augusti så kallat ”brutet räkenskapsår”. Annan förläggning av räkenskapsår kräver särskilt tillstånd.