skulden delas upp

Om du eller ditt företag tar ett lån i bank kan amorteringen läggas upp på lite olika sätt. Den avbetalningsmetod som innebär att skulden delas upp i ett antal lika stora delar per amorteringstillfälle kallas rak amortering. Till amorteringsbeloppet tillkommer naturligtvis även ränta.