En del konsultuppdrag genomför man ensam

och i andra, lite större uppdrag fordras det att du sätter samman ett team avsett enbart för detta uppdrag. Teamet upplöses i allmänhet när uppdraget är slutfört. Medlemmarna i teamet kan bestå av folk från den konsultorganisation eller det nätverk som du jobbar inom eller det kan bestå av personer som är anställda inom beställarorganisationen. Det är inte ovanligt att antalet deltagare i ett team varierar med tiden. Det börjar med en eller ett fåtal. Sedan kommer en fas där det handlar om att samla in material, göra intervjuer eller research på annat sätt. Då utökas teamet för att till slut återgå till en person eller ett fåtal då det främst gäller att skriva rapport och framlägga förslag.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.