De två mest använda prissättningsmodellerna

Det vanligaste är att konsuter och managementkonsulter debiterar för konsulttjänsterna enligt två olika modeller:

  • Löpande räkning, dvs. arvode per debiterad timme.
  • Fast pris för de uppdrag som går att definiera och beskriva på ett entydigt sätt innan igångsättning.

Debiteringsformen ”löpande räkning med tak” kommer att undvikas.

 

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.