Prissättningsmodeller inom städverksamhet

Det finns flera sätt att få ersättning för städuppdrag. Här följer sex olika sätt att ta betalt om du driver städfirma. I samtliga de metoder som nämns kan RUT-avdraget användas.

 

1.Löpande räkning, dvs. ett visst arvode per timme. Utöver detta arvode kan du välja att eventuellt ta extra betalt för resekostnader och obekväm arbetstid, t.ex. om uppdraget utförs under kvällstid eller helger.

 

2.Fast pris för din insats innebär att ditt städföretag tar betalt med en klumpsumma för arbetet. Ofta är denna form kombinerad med att man har en checklista där man kan bocka av vad som ska ingå i uppdraget.

En kombination av löpande räkning och fast pris är ”löpande räkning med tak”. Det innebär att du har rätt att debitera för nedlagda timmar upp till ett visst max.belopp. Undvik denna form! Som leverantör av städtjänster kan du förlora genom att inte få fullt betalt om du kommer upp till ”taket” men du har inget att vinna om du är skicklig och utför ditt uppdrag under ”taket”.

3.Städfirman tar betalt per kvadratmeter lokalyta.

4.Städfirman tar betalt per månad. Priset görs direkt beroende av hur många städtillfällen som ska ingå per månad.

5.Priset baseras på typ av lokal, t.ex:

  • Bostad
  • Kontor
  • Butiker
  • Undervisningslokaler
  • Samlingslokaler
  • Hälsovårds- och sjukvårdslokaler

6.Priset baseras på typ av städuppdrag, t.ex:

  • Fönsterputs
  • Golv
  • Mattrengöring

 

Gå in på Google och skriv sökorden ”priser städ” så kommer du att få en bra överblick av olika möjligheter.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.