för att beskriva krafter

Porters femkraftmodell är en modell för att beskriva och analysera de krafter som påverkar ett företags lönsamhet eller lönsamheten för en hel bransch. Ju större tryck från en eller flera av dessa krafter, desto mindre lönsamhet kan man förvänta. De fem krafterna är:

  • Kundens styrka i förhandlingar som i hög grad påverkas av möjligheter för kunden att välja ett konkurrerande alternativ.
  • Leverantörens möjlighet att förhandla vilket är beroende av om det finns många alternativa leverantörer att välja mellan och hur lätt det är för köparen att byta till en annan leverantör.
  • Kan den aktuella produkten eller tjänsten bytas ut mot något annat som i stort sett är likvärdigt?
  • Inträdesbarriärer. Hur lätt och troligt är det för någon annan att starta en konkurrerande verksamhet? Finns det licenser, patentskydd eller stora teknikförsprång som försvårar detta?
  • Hur stor är konkurrensen mellan befintliga aktörer?

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.