sök patent på din nya produkt

Om du har uppfunnit, utvecklat eller kommit på en ny produkt som inte tidigare är känd och som har en viss ”uppfinningshöjd” kan du söka patent. Patent och patentansökan är kringgärdade av ett relativt omfattande regelverk. Från Patent- och registreringsverket (PRV) i Stockholm kan du få broschyrer, anvisningar och ansökningshandlingar. Tänk på att nyhetskravet är absolut, så berätta inte för någon om dina idéer förrän du fått din patentansökan registrerad. Undantag är naturligtvis patentbyråer, som har tystnadsplikt. Detta känner jag väl till eftersom jag varit styrelseordförande i en av Sveriges största patentbyråer. Du kan också vända dig till NUTEK (Närings- och teknikutvecklingsverket i Stockholm och ALMI Företagspartner (f.d. Utvecklingsfonden), där du kan få hjälp, råd och värdefulla tips.