Detta är helt enkelt andra ord för skuldsidan i en balansräkning.