tips and advice

Övertidsersättning

när du arbetar fler timmar än heltid

Övertidsersättning får du i allmänhet om arbetar fler timmar än heltid. Det är således ett tillägg på lönen.