Priskonkurrensen inom städbranschen

starta städbolag organisationsförmåga

Priskonkurrensen inom städbranschen är tuff. Detta gör att de som är framgångsrika inom denna verksamhet ofta är de som är goda organisatörer. De kan planera och organisera sin verksamhet på ett effektivt sätt. De kan leda och samordna de resurser som de har och de har fasta rutiner för att kontrollera och därmed klara kvalitetskraven på kortast möjliga tid.

Gillar du att anställa medarbetare och ta ansvar för personal. Gillar du att jobba tillsammans i en arbetsgemenskap som består av individer med vitt skilda bakgrunder. Tycker du om att planera och organisera ett arbete?

Om du är ansvarig för ett större städuppdrag måste du veta hur man organiserar allt; hur ett städuppdrag genomförs steg för steg, vilka personer som ska vara engagerade och hur det hela ska möjliggöras med en given budget och en förutbestämd tidplan. Det gäller att planera både i tid, rum och mellan olika sorters städjobb. Se till att restiderna mellan olika uppdrag blir minsta möjliga och att själva städjobbet tar så lite tid som möjligt. Planera själva städningen så att städteamet kan gå rationellt fram steg för steg. Du kanske ska dela upp uppdraget mellan våta jobb och torra jobb? etc.

Som samordnare av ett eller flera städuppdrag, stora eller små, bör du ha intresse av att planera. Man kan se de flesta städuppdrag som projekt, dvs. något som har en början och ett slut och där man ska nå ett visst kvalitetsmål på en viss tid och enligt en viss budget. Du kan vara ensam i projektet eller du kan ingå som en del i ett projektteam som dessutom kan vara tillfälligt sammansatt för just det aktuella uppdraget. Oavsett antal deltagare är det viktigt att du kan planera noga med avseende på åtgärder som ska genomföras, tidplan och kostnader. Är det fler personer engagerade i uppdraget bör du veta hur man

  • planerar
  • organiserar
  • leder
  • samordnar
  • kontrollerar

ett städuppdrag.