Ett sätt att mäta och beskriva ett företags storlek

Omsättningen är det absolut vanligaste sättet att mäta och beskriva ett företags storlek. Omsättningen är helt enkelt summan av alla dina rörelseintäkter.