Offert ska vara skriftlig

Ett anbud eller en offert är ett skriftligt förslag från din sida vad du är villig att åta dig att utföra och till vilken kostnad. Den enklaste formen av anbud kan vara på en sida medan ett formellt anbud enligt LOU, som jag återkommer till på annat ställe på denna sajt, i allmänhet utgörs av ett omfattande skriftligt anbud med flera bilagor.

Om du är ny som företagare och får en förfrågan om att lämna ett anbud kanske du känner detta som en positiv och relativt säker köpsignal från en tänkbar kund. Tyvärr behöver det inte alls vara så och det här avsnittet är avsett att sätta upp varningsflagg för vissa typer av anbudsförfrågningar som det knappast är lönt att du ägnar din tid åt. Att leverera en bra och väl genomtänkt offert kan ta mycket tid, vilket uppdragsgivarna inte alltid inser, så lär dig att prioritera. Det finns flera anledningar till att en tänkbar uppdragsgivare frågar efter en offert:

För uppdragsgivare inom den offentliga sektorn, dvs. stat, landsting, kommuner, gäller Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) som tvingar dem att göra upphandlingar enligt ett visst mönster. Förfrågningsunderlaget ska göras på ett speciellt sätt, anbudsprocessen måste följa strikta regler och utvärderingen och bedömningen av inkomna anbud ska dokumenteras.

Det mesta av underlaget för dessa upphandlingar är offentligt. Genom att titta igenom några genomförda upphandlingar kan man lära sig hur dessa upphandlingar fungerar.

De finns flera sajter som på ett översiktligt sätt redovisar vilka upphandlingar som är på gång. Man kan också följa en upphandling efter att beslutet om tilldelning tagits och där kan du se vilket företag som fick uppdraget och i allmänhet argumenten för att en viss leverantör fått jobbet. Att få information från dessa sajter kostar men du kan i allmänhet pröva denna tjänst gratis under en tvåveckorsperiod. Jag rekommenderar att du till exempel prövar ”Visma upphandlingskoll” under en sådan period. Då kommer du att få ett e-postmeddelande varje dag med aktuella upphandlingar.

Tänkesättet är likartat när privata uppdragsgivare gör upphandlingar. Skillnaden är att privata uppdragsgivare inte behöver offentliggöra sitt material och att de inte behöver uppfylla några krav på skriftlig redovisning. Men sättet att resonera och sättet att göra bedömningar av inkomna offerter är likartat.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.