10 tips om offerter

En offert är detsamma som ett anbud. Om du driver en egen verksamhet så kommer du med stor sannolikhet ha stor nytta av att lära dig hur man skriver en offert. Här kommer några tips:

Oberoende av vilken sorts anbud du besvarar så ska du alltid ge ett skriftligt svar. Här följer vad en offert i allmänhet bör innehålla:

  1. Uppdraget: Beskriv hur du uppfattat uppdragsgivarens krav och önskemål och beskriv hur du avser att mäta att resultaten nås.
  2. Ditt förslag: Beskriv hur du tänker lösa uppgiften. Försök att komma med något annorlunda som väcker intresse hos uppdragsgivaren. Om beställaren i sin offertförfrågan föreslår att uppdraget ska genomföras på ett visst sätt och du har en annan idé som du tror skulle kunna bli mer framgångsrik så föreslå även din idé. Men var noga med att du i så fall prissätter båda alternativen, dels det upplägg som beställaren har föreslagit, dels ditt alternativ. Om du bara sätter pris på ditt föreslagna sätt att genomföra det hela kan ditt anbud ogiltigförklaras eftersom du inte har svarat på själva offertförfrågan.
  3. Ditt erbjudande: Gör en tydlig beskrivning av vad som ingår i ditt anbud och vad som inte ingår
  4. Tidplan: Tydliggör när du kan sätta igång ditt arbete och om så krävs, när arbetet kommer att vara klart.
  5. Erfarenheter och referenser: Presentera en summering av dina referenser från tidigare uppdragsgivare, helst från projekt som är så lika det aktuella som möjligt.
  6. Bemanning: Beskriv vilka resurser du planerar att sätta in i projektet. I anbudet ska anges vilken/vilka personer som kommer att ha olika sorters ansvar och roller i uppdraget och vem som kommer att vara projektledare för uppdraget. Ge kortfattade CV för de personer som föreslås ingå. Specificera även vilken medverkan du förväntar dig från beställaren
  7. Referenser: Här beskriver du några likartade uppdrag som ditt företag och/eller aktuella medverkande har deltagit i tidigare.
  8. Dina priser och övriga villkor: Här anger du timpris för de personer som avses bli engagerade i projektet samt om utlägg för resor och logi ingår eller inte. Alternativt ger du ett fast pris.
  9. Betalningsvillkor: Beskriv hur din fakturering sker och betalningsregler.
  10. Giltighet: Tydliggör hur länge din offert är giltig och hur beställaren kan nå dig för ytterligare information.