tips and advice

Nuvärde

värdet idag av en framtida skuld

Nuvärde är värdet i dag av en framtida skuld eller betalning som du ser framför dig. För att beräkna nuvärdet använder du en diskonteringsfaktor som t.ex. kan vara den aktuella räntan.