tips and advice

Moms/Mervärdeskatt

tips om moms/mervärdeskatt

Detta är ett viktigt område och mitt tips är att du bör sätta dig in i detta som egen företagare. Moms eller mervärdesskatt ska betalas av ditt företag om det yrkesmässigt omsätter skattepliktig vara eller tjänst. Ditt företag skall då vara momsregistrerat. Utgående moms är den moms du lägger på dina varor eller tjänster och som du debiterar dina kunder. Ingående moms är den moms du betalar på varor/tjänster som du köper. Till skattemyndigheterna ska du betala skillnaden mellan utgående och ingående moms. Har du under en period betalat ut mer moms än du fått in, får du pengar tillbaka. Momsskattesatsen är – med vissa undantag – 20 procent av det totala priset, d.v.s. du lägger på 25 procent på priset före moms. Vissa undantag från momsskyldighet finns, t.ex. sjukvård, utbildning, bank- och finansieringstjänster och ytterligare flera. Vissa varor har lägre moms än den vanliga momsskattesatsen. Skattemyndighetens momsbroschyr ger dig exakt och detaljerad information. Inom EU finns dessutom speciella regler.