en specialitet för inredare

Möbelformgivare. Detta är naturligtvis en specialitet som ligger nära till hands för en inredare. En inredare som t.ex. inreder ett kontor eller bostad kan själv formge specialmöbler för såväl det aktuella projektet och som sedan även framställs för andra projekt. Källa: Boken ”Bli inredare…”