Ditt städföretag bör ha en miljöpolicy

Diskussioner om miljöpåverkan, energihushållning och resurshushållning pågår på många håll inom städbranschen. Här är några av anledningarna:

  1. Det går att tjäna pengar på miljömedvetenhet. Man spar bl.a. på energi, vattenförbrukning och avfallshantering. Man begränsar transporter av både varor och personer.
  2. Miljömedvetenhet har blivit ett konkurrensmedel. Vissa beställare kräver att städföretag ska ha vara miljöcertifierade för att kunna vara med i en anbudsgivning.
  3. Många städföretag konkurrerar om att attrahera och anställa duktiga yrkespersoner. Även när det gäller rekrytering är miljömedvetenheten ett konkurrensmedel.

En stor del av miljödiskussionen pågår på ett övergripande plan. Branschen som helhet ligger långt framme i miljötänkandet. Utvecklingen går snabbt så det är klokt att du själv hänger med i vad som händer inom detta område genom nätet, i tidskrifter och liknande. Det här avsnittet handlar om vad du själv kan göra i din egen operativa verksamhet.

Detta kan du göra

De åtgärder som du kan vidta kan sägas hamna inom något av följande fem områden:

  • Miljöpåverkan
  • Energihushållning
  • Beständighet
  • Hälsa och komfort
  • Resurshushållning

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.