specialitet för inredare

Miljö- och energibesparingsexpert. Större och större krav ställs på att bygga och inreda med största hänsyn till miljön, både den miljö där vi själva finns och den miljö som gäller där material och produkter framställs. Eftersom en stor del av miljöpåverkan orsakas av energiförbrukningen så finns här ett viktigt specialistområde som avser miljötänkande i allmänhet och energibesparing i synnerhet. Källa: Boken ”Bli inredare…”