betyg på en viss kompetens

En merit är något som du tidigare gjort som visar på att du kan något särskilt. Man kan se en beskrivning av en merit som ett slags betyg på att du har en viss kompetens. Det kan vara precis vad som helst. Det kan vara erfarenheter från tidigare jobb, det kan vara skolbetyg, det kan handla om att du suttit i elevrådet eller att du har någon speciell hobby.