medbestämmande-lagen

Detta är en lag om medbestämmande i arbetslivet som reglerar vilka rättigheter och vilken medbestämmanderätt som du som anställd och fackföreningen har.