tips and advice

Marknadsrisk

som företagare tvingas du ta risker

När du startar ditt eget företag bör du vara inställd på att du tvingas ta vissa risker. Det är nog huvudorsaken varför vissa människor känner för att starta eget och andra inte. En typ av risk kan vara att värdet på en tillgång eller skuld förändras genom marknadsrörelser i t.ex. aktiekurser, marknadsräntor eller valutakurser. Det finns många andra typer av risker som en företagare tar. Det är viktigt att du planerar för detta.