Inredare kan bli marininredningsexpert

Marininredningsexpert. Att inreda båtar är en typisk specialitet där det gäller att känna till mycket om lagar och regler, material, vikt och säkerhet. Källa: Boken ”Bli inredare…”