Holger Wästlunds bok erbjöd mängder av tips

som gjorde att jag snabbt kunde förändra vårt nyinköpta hus och uppdatera köksdelen på ett enkelt och effektivt sätt. En bok som alla husägare borde läsa för att få inspiration!

Patrik Dyrendahl, Partner Relations Director och miljöchef, SKD Euroconf