vanligt för inredare

Löpande räkning, betyder att en inredare eller konsult debiterar ett visst arvode per timme eller per dag. Utöver detta arvode tillkommer kostnaderna för de utlägg som du gör. Utläggen kan avse kopiering, resekostnader, traktamente, modellbygge etc. Vidare tillkommer moms, mervärdesskatt, f.n. 25 %, uppe på alltsammans. Denna metod är speciellt vanlig i ett projekts tidiga skeden då det är svårt att definiera vad jobbet verkligen innebär. Källa: Boken ”Bli inredare…”