arvode per timme eller per dag

Utöver detta arvode tillkommer kostnaderna för de utlägg som du gör. Utläggen kan avse resekostnader, traktamente, kopieringskostnader eller  tryckkostnader för mångfaldigande av dina rapporter etc. Vidare tillkommer moms, mervärdesskatt, f.n. 25 %, uppe på alltsammans.

 

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.

Här nedanför finns bra guider hur du lyckas som konsult [embedit snippet=”e-boksbutik-bli-konsult”]