Löpande räkning, dvs. ett visst arvode per timme

är ett vanligt sätt att ta betalt inom städverksamhet. Utöver detta arvode kan du välja att eventuellt ta betalt för resor och andra utlägg. Ditt timpris kan variera för dagtid, kvällstid, helger, vissa veckodagar etc.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.