ett område för många konsultföretag

På webbsidan konsultguiden.se finns mycket information att hämta om hela branschen. Till exempel gör man här varje år en ranking av konsultföretagen. Här kan du t.ex. hitta en lista på de 15 största konsultföretagen som arbetar med ”Management”. Storleken mäts i denna sammanställning i omsättning, mkr.

Här är de 15 största managementkonsultföretagen enligt den senaste rankinglistan som konsultguiden.se publicerade vid tidpunkten då denna bok skrevs:

 1. Accenture AB
 2. Acando
 3. BCG
 4. McKinsey & Company
 5. Ernst & Young, Advisory
 6. Logica Business Consulting
 7. Connecta AB
 8. KPMG Advisory & Tax
 9. PwC Advisory
 10. PA Consulting Group
 11. Bain & Company
 12. Arbetslivsresurs
 13. Deloitte affärsområde Consulting
 14. BearingPoint Sweden AB
 15. Capgemini Consulting

Samtliga dessa företag har fler än 100 anställda. Några har betydligt fler.

Tittar man på vilka verksamheter dessa företag arbetar med ser man att det är en stor spridning bland områdena:

 • Strategi & Affärsutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Finansiell rådgivning
 • HR och kompetensutveckling
 • Ekonomistyrning
 • IT-strategi
 • Materialhantering, inköp och logistik

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.