tips and advice

Livscykelkostnadsanalys

kostnader för hela livslängden

I en livskostnadsanalys sammanställer man samtliga kostnader och ibland även intäkter för ett projekt, en produkt eller ett system under hela livslängden. Anledningen är att en produkt som kan verka dyrare i investeringskostnad än en annan kan kosta betydligt mindre om man ser till hela livslängden. Ett tydligt exempel kan vara en bil som drivs med dieselolja. Inköpet av en sådan kan vara dyrare än en bensindriven bil men pga. lägre driftkostnader under bilens livstid visar en livscykelkostnadsanalys på fördelen för dieselbilen i detta exempel. En livskostnadsanalys tar således hänsyn till

  • Driftkostnader
  • Underhållskostnader
  • Olika former av skatter, avgifter och försäkringar
  • Avvecklings- eller skrotningskostnader

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.