En likviditetsbudget…

… är en viktig plan över likviditetsflödet (penningflödet) i ditt företag. Mitt tips är att du gör upp en sådan och följer den noga. Den visar hur in- och utbetalningar fördelar sig över olika perioder. På ”in”-sidan har du betalning av kundfakturor, ränteintäkter och andra inbetalningar. På ”ut”-sidan har du bland annat betalning av löner, skatter och skulder med fakturor. Likviditetsbudgeten ger dig möjlighet att se hur likviditeten förändras över tiden, och därmed också vilka eventuella brister som måste åtgärdas.