vad är leverantörskredit?

Om du köper en vara mot faktura har ditt bolag en kredit till leverantören fram till dess att fakturan är betald, i allmänhet 30 dagar. En sådan kredit ingår i kortfristiga skulder i balansräkningen.