eller verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyning innebär att managementkonsulten hjälper och stöttar en företags- eller organisationsledning att inrikta och samordna en verksamhet så att vision och strategisk inriktning kan realiseras.

Inom verksamhetsstyrningen erbjuder konsulten stöd och hjälp inom bland annat följande områden:

  • Genomföra förstudie för att identifiera förändringsbehov
  • Identifiera verksamhetens kritiska framgångsfaktorer utifrån affärslogik, strategisk inriktning och övergripande mål
  • Utifrån verksamhetens framgångsfaktorer definiera organisationens roller, ansvar och samspe
  • Skapa en effektiv ledningsprocess med affärsplanering, kontinuerlig uppföljning/analys och korrigerande åtgärder
  • Utforma och införa verksamhetsstödjande informationssystem för effektivt beslutsfattande
  • Identifiera och införa rättstyrande ekonomiska kalkylmodeller
  • Utforma och införa effektiva processer/arbetsrutiner

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.