tips om att finansiera i en investering

Detta kan vara ett tips om ett sätt att finansiera en investering. I stället för att köpa (=investera) kan du leasa, dvs. hyra in, en bil eller viss utrustning till ditt företag. Företaget behöver varken utnyttja kassamedel eller ta upp krediter. Utrustningen hyrs i stället från ett finansbolag som äger utrustningen. Du betalar under leasingtiden – vanligen 2–5 år – en månadshyra räknad som en viss procent på bilens eller utrustningens värde (inköpspris). Efter leasingperiodens slut kan du ibland ha rätt att köpa bilen eller utrustningen, eller fortsätta att leasa den till en starkt reducerad avgift.