Mycket att erbjuda

Läsaren får en bild av hur vardagen för en professionell festfixare kan se ut; hur man blir anställd och hur den som jobbar med evenemang startar eget och marknadsför sina tjänster. Med ett lättfattligt språk och en god struktur ger boken nyttig vägledning i ämnet. För alla som har intresse av att starta en karriär som professionell festfixare har den mycket att

erbjuda.

Maria Fridstjerna, Bibliotekstjänst