en sammanställning över dina kundfordringar

Kundreskontran är en sammanställning över dina kundfordringar. Mitt tips är att du följer denna noggrant. Den ska vara så upplagd, att du lätt kan följa upp förfallodagar och förfallobelopp.