bedöm kundfordringars storlek

Fakturerad årsförsäljning dividerat med genomsnittliga kundfordringar exkl moms. är ett nyckeltal som du kan använda för att kunna bedöma kundfordringars storlek och dina kunders betalningsmoral.