vad är kundfordringar?

Fordringar som ditt bolag har på företagets kunder och som betalas på normala villkor. Kundfordringarna ingår i omsättningstillgångarna i bolagets balansräkning.