vad är att kreditera?

Motsatsen mot att debitera. Det är en bokföringsterm som du måste lära dig att använda. Den innebär att en post bokförs på ett balanskontos kreditsida. Antingen ökar skulderna eller så minskar tillgångarna. Bokförs posten på ett resultatkonto så innebär det att företaget har  fått en intäkt. Se även begreppet ”Debitera”.