till något som är aktuellt

koppla dina erbjudanden

Använd dig av Google Alerts för att på ett enkelt sätt följa med på vad som skrivs om ditt område. Jag får information från Google Alerts varje dag inom mina intresseområden som gör att jag hänger med i vad som skrivs utan något större besvär. Dessutom har jag som startsida på in dator installerat kadaza.se som gör att direkt kommer åt alla nyheter på ett praktiskt sätt. På min Ipad har jag en app som heter Zite – en jättebra sajt för att hänga med inom sina intresseområden. Zite kan man ännu inte använda på en vanlig pc men det lär lanseras en nyhet ino detta område i höst. Alltså – koppla dina erbjudanden till aktuella händelser.

Är du intresserad av att få flera tips om gratis marknadsföring? Läs mer om gratis marknadsföring här.