Kontrakt och avtalsformulär

I förfrågningsunderlaget ingår oftast en mall som visar hur det kontrakt kommer att se ut som beställaren avser att teckna med den som vinner upphandlingen. Själva kontraktet brukar vara enkelt och egentligen bara innehålla de punkter som visas på nästa sida:

  • Parter och ombud
  • Omfattning
  • Avtalstid
  • Ersättning
  • Fakturering
  • Hänvisning till bilagda handlingar

Omfattningen av bilagda handlingar brukar däremot vara betydande.

Vill du veta mer? Informationen är hämtad från boken ”Starta och driv ditt eget städföretag”. Läs mer om den här.