är en lag som reglerar följande:

Konsumentköplagen är en svensk lag, som reglerar vad som gäller när konsumenter köper lösa saker av näringsidkare (Företagare). Lagens regler är tvingande men endast till konsumentens fördel. Det innebär att parterna kan avtala bort en regel i lagen om avtalsvillkoret försätter konsumenten i en gynnsammare position än lagregeln. Det hindrar dock inte parterna att efter en inträffad händelse överenskomma om något som strider mot en tvingande regel så länge konsumenten är medveten om den tvingande regel konsumenten då avstår ifrån. En sådan överenskommelse är bindande för konsumenten. Källa:  Wikipedia

Här nedanför finns en bra guide hur du lyckas med att starta eget företag som inredare [embedit snippet=”e-boksbutik-bli-inredare”]