med delmål och mål

I de flesta managementkonsultuppdrag ska man från början sätta upp mätbara mål. Ett sätt att få målen att bli så tydliga och klara som möjligt är att använda något som man brukar kalla S.M.A.R.T.-mallen. Bokstäverna står för

  1. Specifikt
  2. Mätbart
  3. Accepterat
  4. Realistiskt
  5. Tidssatt

Här är ett exempel:

Jag var vid ett tillfälle med i ett uppdrag från Telia där vi skulle hjälpa till att etablera flera Telia-butiker i Sverige. Så här kan man använda S.M.A.R.T.-mallen för att tydliggöra och ett sådant uppdrag:

  1. Specifikt: Målet är att etablera flera Telia-butiker. Formulera inte målet i stil med att ”avsikten är att undersöka möjligheterna att etablera flera Teliabutiker”. Det är för allmänt och går inte att mäta.
  2. Mätbart: Målet är att etablera minst 5 nya butiker. Undvik att formulera mål i stil med att uppdraget går ut på att ”etablera så många butiker som möjligt”. Det går inte heller att mäta.
  3. Accepterat: Målet ska vara accepterat av samtliga de som jobbar med etableringarna. Det får inte finnas någon utspridd känsla bland de som är engagerade av att ”det kommer nog inte att fungera”.
  4. Realistiskt: Vi har gjort en översiktlig förstudie och funnit att det finns ett 15-tal möjliga lokaliseringar. Målet är satt så att en tredjedel av dessa lokaliseringsmöjligheter ska vara genomförbara. Det kanske är ett tufft mål men fullt realistiskt.
  5. Tidssatt: Ett sådant tidssatt mål kan vara att de 5 nya Teliabutikerna ska vara etablerade vid nästa årsskifte. Det är tydligt och går att mäta vilket är det viktiga i detta sammanhang.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.

 

Här nedanför finns bra guider hur du lyckas som konsult [embedit snippet=”e-boksbutik-bli-konsult”]