tips för undvika konkurs

Konkurs är inte någon trevlig historia och tyvärr ökar antalet konkurser. Mitt tips är därför att du är noggrann, om du startar eget företag, att hålla koll på ekonomin, följ budgeten och företagets kassaflöde. Konkurs är en rättslig åtgärd för att tvinga en gäldenär att betala sina skulder genom att bolagets affärer avvecklas och tillgångarna säljs. Inkomsterna från försäljningen används i första hand till att betala anställdas löner och eventuellt obetalda skatter. Därefter betalas konkurskostnaderna och långivare som har pantsatta säkerheter. Därefter fördelas pengarna mellan övriga fordringsägare. Finns det något kvar sedan samtliga fordringsägare har fått betalt utbetalas resterande pengar till aktieägarna.