– så möter du den

Naturligtvis finns det konkurrens när du jobbar som festfixare eller jobbar med events, möten och upplevelser. Jag hör ofta folk inom branschen klaga framför allt på två olika sorters konkurrens:

En del dumpar sina priser. När konkurrensen är tuff är det många som vill ha uppdragen. Det blir köparens marknad och det ligger då nära till hands att leverantörer offerera alltför låga priser för att kunna konkurrera om jobben.   Det är en naturlig följd av att många leverantörer uppfattas som lika och där den ena lätt kan bytas ut mot en annan. Då blir det en konkurrens enbart med pris.

En annan form av konkurrens är att uppdragsgivarna gör det själva. Att ordna en fest, ett event eller ett möte är något som lockar många människor. När ett företag ska ordna ett evenemang så ligger det nära till hands att man ber någon internt ta hand om det. Många tror att det bara är kul och trevligt så därför erbjuder man sig gärna att organisera det hela. Jag har dessutom varit på stora evenemang där man med stolthet visat en video av hur lokalen såg ut några timmar innan evenemanget och hur den egna organisationen samarbetat så effektivt att det hela på kort tid har byggts om för ett fantastiskt event. Att man klarar av allt internt blir ett värde i sig.

För att möta båda dessa konkurrensorsaker måste du specialisera dig. Erbjud dig inte att leverera vad som helst. Då kommer du antingen att mötas av argumentet att ”det där kan vi lika väl göra själva” eller ”det där kan vi köpa billigare av ett annat företag”.

Fördelarna med att du specialiserar dig är flera:

  • Du kommer av uppdragsgivarna att uppfattas som experten inom ditt område. Det blir enkelt för en enskild kontaktman på ett företag att beskriva dig inför en styr- eller arbetsgrupp inom företaget. Om du gör det lätt för andra att presentera dig med orden: ”Det är han eller hon som…” så har du kommit långt. Du får en naturlig positionering och du har möjlighet att få de verkligt intressanta jobben. Tänk på att som människa är du unik. Se till att du även professionellt uppfattas som unik.
  • Som specialist eller expert undviker du onödiga prisdiskussioner. Du kan ta bättre betalt för din kompetens och dina erfarenheter än om du uppfattas som en av alla andra. Med bättre betalt kommer du att ha råd att vidareutveckla dig ytterligare och fortsätta att bli mer och mer specialiserad.
  • Du slipper slösa din energi på att diskutera priser och du kommer att ha råd att planera och genomföra ett riktigt bra evenemang åt din uppdragsgivare. Chansen till följdjobb ökar med denna strategi.

Jag har haft många tillfällen att fundera över vilka de bästa sätten är att skaffa uppdrag inom eventbranschen.

Som programledare och leverantör inom underhållningsbranschen var jag själv tvungen att se till att jag hade ett kontinuerligt och tillräckligt inflöde av nya jobb. Jag studerade hur andra gjorde och jag prövade på olika metoder. En del fungerade, andra inte.

Som företagsledare för ett relativt stort företag satt jag ”på andra sidan bordet” och blev då uppvaktad och fick ta emot marknadsförings- och säljaktiviteter från olika aktörer inom branschen. Jag kunde från den utgångspunkten se hur jag och mina närmaste medarbetare upplevde olika former av erbjudanden. Samma slutsats från den horisonten; en del fungerade och andra inte.

Under en tid samlade jag på mig erfarenheter från USA där jag jobbade med en professionell eventplanerare i Chicago. Många av de marknadsföringsmetoder som man där använde sig av går inte att överflytta direkt till den svenska marknaden. De skulle kännas alltför främmande i vår kultur.

En svårighet och samtidigt en utmaning med eventmarknaden är att för att försäkra sig om att ha ett konstant inflöde av nya uppdrag så måste man ofta marknadsföra sig och försöka skaffa in nya uppdrag samtidigt som man genomför ett eller flera pågående projekt. Det är inte lätt i början när man är lite ovan. När man är helt uppe i att planera, organisera och genomföra ett projekt kräver det ofta en sådan fokusering och ett sådant starkt engagemang att man inte samtidigt orkar vara tillräckligt kreativ och ha tillräckligt med energi för att bearbeta kunder och skaffa nya kunder.

Det finns två sätt att lösa det problemet. Tänk alltid i försäljningstermer och skaffa dig en rutin för att kontakta och bearbeta kunder.

När jag säger att du alltid ska tänka i försäljningstermer så menar jag att du, när du jobbar med planering och genomförande av ett event, ständigt träffar nya människor. Det kan vara uppdragsgivare, leverantörer, kunder och anda intressenter. Några av dessa kan bli dina framtida kunder. Se till att du frågar och lyssnar på deras framtidsplaner och deras behov. Fundera på hur du skulle kunna hjälpa dem att lösa dem och ha alltid ditt visitkort och en mycket enkel broschyr tillgänglig som du kan överlämna.

En rutin för kontinuerlig kundbearbetning kan exempelvis bestå av ett nyhetsbrev som du skickar ut med jämna mellanrum eller det kan vara ett tipsbrev som sänds ut med automatik. Jag får kontinuerligt ett stort vykort ofta med ett fyndigt och humoristiskt motiv där avsändaren berättar om vad han är mitt uppe i för närvarande. Ett kul vykort låter man ofta ligga framme på bordet vilket gör att andra ser det och ibland ställer nyfikna frågor.

Det finns en hel del om att skaffa uppdrag inom eventmarknaden och som festfixare i andra avsnitt på denna sajt.

Lycka till!

Är du intresserd av att få flera tips om hur du blir professionell festfixare och kan jobba med events, möten och upplevelser? Klicka då här och läs om boken ”Bli professionell festfixare…”

Eller klicka här och läs om vårt unika steg-för-steg-program ”Lyckas som eventplanerare”

Holger Wästlund