en vinstutdelning mellan dotterbolag och moderbolag

Inom en koncern kan vinster och förluster utjämnas genom överföringar mellan moderbolag och dotterbolag. Ett koncernbidrag från ett dotterbolag till ett moderbolag är egentligen en vinstutdelning.