vad är en koncern?

En koncern är när ett eller flera aktiebolag är förenade genom ett moder/dotterbolagsförhållande och under gemensam ledning. Varje företag inom en koncern är en självständig juridisk enhet. Alla bolag i en koncern, både moderbolaget och dotterbolagen kallas för koncernbolag.