vad är ett kommanditbolag?

Kommanditbolag är en juridisk person med eget organisationsnummer och deklareras i bilagor till delägarnas självdeklarationer. Namnet är skyddat endast i hemortslänet.  Bolaget registreras hos Patent- och registreringsverket av minst två personer (bolagsmän, delägare). Till skillnad från handelsbolaget, har kommanditbolaget två slags ägare:
• Kommanditdelägare som endast har ansvar med sin gjorda kapitalinsats.
• Komplementärer som har obegränsat ansvar. Endast komplementärer får vara firmatecknare.