vad är kapitalkostnader?

Kapitalkostnader är den totala kostnaden för att använda kapital, dvs. räntekostnader och avskrivningar. Kostnad definieras här som de resurser som förbrukas för att uppnå ett visst mål. Kapital är de medel som du behöver för att driva en rörelse eller verksamhet.