…använder du i din investeringskalkyl

Är den ränta som du använder i din investeringskalkyl. Den påverkas av dina finansieringskostnader, risker skattesatser mm.