ständiga förändringar

Ordet ”Kaizen” är en sammansättning av de två japanska tecknen Kai, som betyder ”förändring” och zen som betyder ”bra”. Begreppet Kaizen skulle med andra ord kunna översättas till ”förändringar mot något som är bra”. Det handlar om att hela tiden göra små förbättringar, som inte kräver några stora våldsamma investeringar – och det gäller att få alla inom en organisation att tänka och arbeta med små och ständiga förbättringsåtgärder.

Kaizen är nära besläktat med en mängd andra managementtermer, bl. a:

  • TQM = Total Quality Management
  • PDCA = Plan, Do, Check och Act
  • TPM = Total Productive Maintenance
  • TQC = Total Quality Control
  • JIT = Just-in-Time Production
  • Nollfel
  • Kvalitetscirklar
  • Kvalitetsförbättringar
  • ISO-certifiering.

Många av dessa modeller och managementverktyg handlar om små och kontinuerliga förbättringar som till största delen bygger på medarbetarnas engagemang. Vill du se exempel på Kaizen-illustrationer. Skriv sökorden ”Bilder Kaizen” på Google och du får fram några miljoner bilder.

Det här har hämtats från boken med 250 tips för managementkonsulter och andra konsulter. Kolla boken genom att klicka här.